Lidé

Mgr. Petr Matulka

Sociální pracovník

petr.matulka@ratolest.cz

+420 739 661 074

Kotlanova 10, 628 00 Brno

Vzdělání: bakalářské studium oboru Sociální pedagogika a volný čas na PdF, MU v Brně, navazující magisterské studium oboru Sociální pedagogika a volný čas

Profesní vzdělávání a kurzy: Kurz instrumentálního obohacení (Cogito ATC), Stáž v rámci projektu podpory zaměstnanosti (FDV), Koordinace mezinárodního projektu Hate Free Cities (Nesehnutí Brno), Práce s agresivním klientem (16 hodin, ČAS), Práce s motivací s dětskými a mladistvými klienty (16 hodin, IES Podané ruce)

Osobní motivace: Práce v NZDM je mi blízká mimo jiné díky minulosti, kdy jsem ve svém dospívání vyrůstal na sídlišti a trávil zde spoustu času. Díky studiu sociální pedagogiky jsem našel v této činnosti hlubší pochopení a motivaci se dané službě věnovat.

Děkujeme za podporu:
zpět