Lidé

Bc. Petr Porteš

Projektový manažer

petr.portes@ratolest.cz

+420 775 468 129

třída Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno

Vzdělání: bakalářské studium FFMU v Brně - katedra Historie, Pomocných věd historických a Archivnictví.

Profesní vzdělání a kurzy: kurz projektového řízení s Petrem Machálkem, kurz pro manažery sociálních podniků Impact First.

Osobní motivace: Každá neziskovka potřebuje pevné a stabilní zázemí, aby se mohla soustředit na své poslání. Mým posláním je vložit do projektů řád srozumitelný kolegům i donátorům.

Motto: „Nechceme osvobodit člověka. Pomáháme tomu, aby se člověk emancipoval sám.“ (Murray Bookchin)

Děkujeme za podporu:
zpět