Lidé

Mgr. Tereza Kašová

Sociální pracovnice

tereza.kasova@ratolest.cz

+ 420 739 661 074

Kotlanova 10, 628 00 Brno

Vzdělání: bakalářské studium oboru Sociální pedagogika a volný čas a Speciální pedagogika na PdF, MU v Brně, navazující magisterské studium oboru Sociální pedagogika a volný čas.

Osobní motivace: Práci v NZDM jsem si vybrala hlavně proto, že má podle mě smysl a baví mě.

Děkujeme za podporu:
zpět