Lidé

Mgr. Jakub Bednář

Psycholog

jakub.bednar@ratolest.cz

+420 773 826 840

tř. Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno

Vzdělání: Pětileté magisterské studium psychologie na FF MUNI

Profesní vzdělání a kurzy: Započatý výcvik v kognitivně behaviorální psychoterapii, krizová intervence pro 21. století, úvod do aplikované behaviorální analýzy.

Osobní motivace: Může to mít smysl a přitom být zajímavé i zábavné.

Děkujeme za podporu:
zpět