Lidé

Mgr. Zuzana Gheza

Vedoucí služby

zuzana.gheza@ratolest.cz

+ 420 773 826 839

třída Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno

Vzdělání: bakalářské studium Sociální práce+ sociální antropologie na FSS MU, magisterské studium oboru Sociální pedagogiky na IMS Brno

Profesní vzdělávání a kurzy: Motivační rozhovory (Podané ruce), Agresivní klient (Česká asociace streetwork), Krizová intervence I (Podané ruce), Úvod do Kids' Skills (Dalet), kurz Local Derad (integrovaný přístup zvládání fenoménu pravicového extremismu v oblasti práce s mládeží a komunitami), Specifická témata krizové intervence (Podané ruce)

Osobní motivace: "Rodiče jsou jenom přerostlý děcka, dokud je jejich děti nevytáhnou do dospělosti." (Stephen King)

Děkujeme za podporu:
zpět