Lidé

Mgr. Věra Růžičková

Odborná ředitelka služeb

vera.ruzickova@ratolest.cz

+420 736 624 842

třída Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno

Vzdělání: bakalářské studium sociální práce – sociální politiky a psychologie, FSS MU Brno, magisterské studium psychologie, FSS MU Brno

Profesní vzdělávání a kurzy: kurz krizové intervence (Remedium Praha), pokračující kurz krizové intervence (Remedium Praha), kurz pro hodnotitele kvality sociálních služeb (Česká asociace streetwork), kurz pro supervizory v sociálních službách (Česká asociace streetwork), Jak facilitovat případovou konferenci (Rozum a cit)

Děkujeme za podporu:
zpět