Lidé

Mgr. et Bc. Vladimíra Suchancová

Koordinátor projektu Multidisciplinární praxe pro ohrožené děti a jejich rodiny

vladimira.suchancova@ratolest.cz

+420 773 826 838

třída Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno

Vzdělání: Bakalářské studium oboru Sociální pedagogika a poradenství na FF MU, bakalářské kombinované studium oboru Teorie a praxe přípravného řízení trestného na PrF MU a navazující magisterské studium oboru Sociální práce na FSS MU.

Profesní vzdělávání a kurzy: Standardy prakticky aneb jak se domlouvat a domluvit s klientem (GI projekt, o.p.s., 100 hod), Umění rozhovoru v socioterapeutické práci (Společnost Podané ruce o.p.s., 16hod.), Mediace - způsob řešení konfliktů (Mediační centrum, o.s., 16 hod.), Rozvoj komunikačních dovedností pomocí metody Videotrénink interakcí (Brno, 15 hod.) Motivační rozhovory (Brno, 20 hod.)

Osobní motivace: Rodina a prostředí ve kterém děti vyrůstají, je základem pro jejich budoucí život. Přála bych si, aby děti nacházely ve svém prostředí porozumění, lásku a bezpečí.

Děkujeme za podporu:
zpět