Lidé

Mgr. et Mgr. Vladislava Vondrová

Koordinátorka projektu CEE Prevent Net za ČR

vladislava.vondrova@ratolest.cz

+ 420 774 723 626

tř. Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno

Vzdělání: bakalářské studium oboru Sociální antropologie + Sociální práce, magisterské studium oboru Sociální práce (programy služeb v komunitách a organizacích); magisterské studium oboru Veřejná politika a lidské zdroje na FSS MU v Brně.

Profesní vzdělávání a kurzy: zkušenost s prací s dětmi a mládeží žijícími v sociálně vyloučené lokalitě od roku 2009; kurzy: Local Derad (integrovaný přístup zvládání fenoménu pravicového extremismu v oblasti práce s mládeží a komunitami, Kultures Interaktiv a partneři), Možnosti spolupráce s nespolupracujícím klientem (Ben Furman, Dalet), výcvik v Komplexní krizové intervenci (276 hodin, Remedium), Kids´Skills (přístup zaměřený na řešení při práci s dětmi, rodiči a komunitou, Dalet), Prevence drogových závislostí (Podané ruce), Motivační rozhovory (Eyrie), Potřeby klientů nízkoprahových služeb: Metody vytváření hypotéz o potřebách, vytváření a zpřesňování zakázky (Česká asociace streetwork), Práce s agresivním klientem (Česká asociace streetwork), Zaznamenávání individuálních plánů (Podané ruce), PREFEKT (příprava a řízení projektů, projektový management, Masarykova univerzita), Jak rozpoznat dítě se znaky CAN (VCVS).

Osobní motivace: "Nejsnadnější způsob, jak ztratit důvěru a úctu mladých, je dávat jim nekonečné rady." (Ernest Hemingway)

Děkujeme za podporu:
zpět