Lidé

Mgr. Kateřina Ptáčníková

Sociální pracovnice

katerina.stoklaskova@ratolest.cz

+420 603 506 510

Vranovská 4, 614 00 Brno

Vzdělání: magisterské studium oboru Sociální práce na MU v Brně

Profesní a vzdělávací kurzy: praxe v NZDM, práce s mládeží na ADCŽM

Motivace: Cílem života není štěstí, ale to, aby měl život smysl. V práci s dětmi a dospívajícími tento smysl nacházím.

Děkujeme za podporu:
zpět