Lidé

Mgr. Marcela Novysedláková

Sociální pracovnice

marcela.novysedlakova@ratolest.cz

+420 778 089 366

tř. Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno

Vzdelanie: Magisterské vzdelanie odboru Sociálna práca KU v Košiciach

Osobní motivace: Môže byť niečo krajšie, ako robiť to, čo máte rád a vedieť, že to má zmysel? Rodinu vnímam ako veľký dar a pokiaľ mám možnosť podieľať sa na pomoci pri zvládaní náročných výziev života rodičov a detí, idem do toho. Inšpiruje ma ľudská rozmanitosť, nové podnety a situácie, v ktorých sa môžem rozvíjať.

Děkujeme za podporu:
zpět