Lidé

Mgr. Veronika Tišnovská

Sociální pracovnice

veronika.tisnovska@ratolest.cz

+420 603 506 510

Vranovská 4, 614 00 Brno

Vzdělání: bakalářské studium oboru Sociální pedagogika a poradenství na
MU v Brně, magisterské studium oboru Andragogika na MU v Brně

Profesní a vzdělávací kurzy: praxe na Kociánce v Brně se zdravotně a
mentálně handicapovanými dětmi

Osobní motivace: dělat co nejlépe smysluplnou práci, která má význam jak
pro jednotlivce, tak i pro společnost

Děkujeme za podporu:
zpět