Lidé

Mgr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Vedoucí služby

zdenek.travnicek@ratolest.cz

+ 420 739 661 113

třída Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno

Vzdělání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, filozofie a religionistika.

Profesní vzdělávání a kurzy: Výcviky a kurzy v oblasti rodinné mediace, rodinného poradenství, krizové intervence a terapie.

Osobní motivace: spokojený život

Děkujeme za podporu:
zpět