Lidé

Mgr. Zuzana Mokrá

Metodik projektu NZDM – Interdisciplinární síť podpory dětí a mládeže při opuštění ÚV

zuzana.mokra@ratolest.cz

třída Kpt. Jaroše 7b, 302 00, Brno

Vzdělání: magisterské studium oboru Aplikovaná sociální práce, Fakulta sociální práce a zdravotnictví, Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře.

Profesní vzdělávání a kurzy: pětiletá zkušenost s terénní sociální prací s injekčními uživateli drog a osobami pracujícími v sexbyznysu, dvouletá zkušenost v NZDM CIRKUS (sdružení Strom, Nitra), osmiměsíční kurz řízení projektového cyklu, zahraniční stáž Rakousko, kurzy Potřeby klientů nízkoprahových služeb (ČAS), Individuální plánování v NZDM (ČAS), Motivační rozhovory (ČAS), Kurz efektivní komunikace (Diecézní charita Brno), Práce s agresivním klientem (ČAS),Případové konference (Střep o.s.), Case management v sociální práci (IES), Krizová intervence (IES), Sebezkušenostní výcvik kontaktní práce (253 hodin, ČAS), BYWT Workshop Barcelona (Erasmus +), Základy asertivních dovedností v pomáhajících profesích (IES), Jak vést malý tým (ČAS), Zahraniční workshop Slovinsko (ERASMUS +), Zahraniční stáž Německo

Osobní motivace: Práce v oboru, který jsem si vybrala a s cílovou skupinou, která je mi blízká.

Děkujeme za podporu:
zpět