Lidé

Pavla Drcmánková

Pracovník v sociálních službách

pavla.drcmankova@ratolest.cz

+ 420 603 506 510

Vranovská 4, 614 00 Brno

Vzdělání: aktuální studium na VOŠs CARITAS v Olomouci, obor: Sociální a charitativní práce

Profesní a vzdělávací kurzy: dobrovolník – Domov pro mne o. s., praxe v OPU - Organizaci pro pomoc uprchlíkům z. s., Brno; praxe v Charitě Opava - Dům sv. Cyrila a Metoděje; praktikant v domově pro seniory – Naděje; dobrovolník - SENIOR Otrokovice.

Osobní motivace: Práci s dětmi a mladými lidmi vnímám jako smysluplnou a obohacující, jsem za ni vděčná a beru ji jako velkou příležitost.

Děkujeme za podporu:
zpět