Lidé

prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Předseda Rady spolku

musil@fss.muni.cz

Sociální pracovník, vysokoškolský učitel, výzkumník, člen redakční rady časopisu Sociální práce, předseda Vědecké rady MPSV ČR pro sociální práci.

Děkujeme za podporu:
zpět