Lidé

Ředitel

Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková

Ředitelka

Mgr. Věra Růžičková

Odborná ředitelka služeb

Nízkoprahový klub Pavlač

Mgr. Klára Jánská

Vedoucí služby

Mgr. Michaela Večerková

Sociální pracovnice

Mgr. Kateřina Ptáčníková

Sociální pracovnice

Bc. Vanda Hendrychová

Pracovník v sociálních službách

Nízkoprahový klub Likusák

Mgr. Jan Kopic

Vedoucí služby

Bc. Barbora Peterková

Sociální pracovnice, sociální pedagog

Bc. Petr Matulka

Sociální pracovník

Mgr. Tereza Kašová

Sociální pracovnice

Simona Filipová, DiS.

Sociální pracovnice - pobočka Nový Lískovec

Bc. Aneta Kuncová

Sociální pracovnice - pobočka Nový Lískovec

Alžběta Tkáčová

Pracovník v sociálních službách

Dobrovolnické centrum

Veronika Mikulčická

Koordinátorka Dobrovolnického centra

Centrum prevence a resocializace

Mgr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

Vedoucí služby

Mgr. BcA. Jiří Renza

Psycholog

Mgr. Anna Krchňavá

Sociální pracovnice

Centrum pro ohroženou rodinu

Mgr. Zuzana Gheza

Vedoucí služby

Klára Nedělová

Pracovník v sociálních službách

Martina Oharková, Dis.

Sociální pracovnice

Mgr. Zuzana Vopálková

Sociální pracovnice

Bc. Eliška Kotalová, DiS.

Sociální pracovnice

Mgr. Adéla Schwarzová

Sociální pracovnice

Lucie Perničková, DiS.

Sociální pracovnice

Mgr. et Bc. Vladimíra Suchancová

Sociální pracovnice

Galerie Ratolest

Mgr. Iva Kouřilová

Koordinátorka péče o dárce a projektu Galerie Ratolest

Koordinátoři projektů

Mgr. et Mgr. Vladislava Vondrová

Koordinátorka projektu CEE Prevent Net za ČR a Koordinátorka projektu Síťování pro rodiny - linie NZDM

Mgr. Zuzana Šťastná

Koordinátorka projektu Spolupráce NZDM a výchovných ústavů

Bc. Sandra Mátlová, Dis.

Koordinátorka projektu Síťování pro rodiny

Administrativa

Bc. Petr Porteš

Projektový manažer

Ing. Hana Syrovátková

Účetní

Mgr. Veronika Dobrovolná

Vedoucí PR oddělení

Petr Tůma

Projektový a PR asistent

Mgr. et Mgr. Petra Janečková

Asistentka PR oddělení

Rada a Revizní komise spolku

prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Předseda Rady spolku

Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková

Členka Rady spolku

Mgr. Nikola Knopová, DiS.

Členka Rady spolku

Mgr. Zuzana Šťastná

Členka Rady spolku

Mgr. Lenka Čuprová

Členka Rady spolku

Bc. Dana Lišková, DiS.

Členka Revizní komise spolku

Václav Holaň

Člen Revizní komise spolku

Hana Žižlavská

Členka Revizní komise spolku

Děkujeme za podporu:
zpět