Nízkoprahový klub Likusák

Nízkoprahový klub Likusák je nízkoprahovou sociální službou, která patří mezi služby sociální prevence. Program je tvořen dvěma složkami – ambulantní a terénní, jež běží souběžně a celoročně. Své služby nabízí dětem a mladým lidem z Brna, kteří jsou zasaženi či ohroženi nežádoucími jevy (v oblastech: experimentování s užíváním návykových látek, konfliktní chování, fyzické a duševní zdraví, vztahy, práce, trávení volného času a dalších). Zlepšuje kvalitu jejich života předcházením a snižováním rizik prostřednictvím sociálních intervencí, preventivních programů, poskytnutí bezpečného prostoru a prostoru pro volnočasové aktivity.

Poslání zařízení:

Nízkoprahový klub Likusák je tu pro mladé lidi od 12 do 26 let, kteří prožívají situace spojené s dospíváním, ve kterých si někdy neví rady. Setkáváme se s nimi u nás v klubu nebo v ulicích Brna.

Cílová skupina:

Děti a mladí lidé ve věku 12–26 let z Brna, kteří jsou zasaženi či ohroženi nežádoucími jevy v těchto oblastech: návykové látky, konfliktní chování, fyzické a duševní zdraví, sexuální chování, sociální zdatnost, rodina, škola, práce a brigády, parta a vrstevníci, volný čas a rekreace, rasismus, xenofobie, subkultura. Pro lidi nad 21 let je služba omezena a orientuje se na sociální poradenství. S klienty se potkáváme v klubu nebo v ulicích Brna. Naší snahou je pomoci jim se zvládáním těchto, pro ně náročných, situací.

Služba není určena pro:

 • osoby s tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením, které jim neumožňuje běžnou komunikaci s pracovníky a běžný přístup v rámci klubu a na terénu,
 • osoby s psychiatrickým onemocněním v akutní podobě.

Principy:

 • respekt k individualitě,
 • podpora samostatnosti,
 • zachování důstojnosti,
 • dobrovolnost,
 • aktivizace,
 • bezplatnost,
 • motivace k nezávislosti na službě,
 • profesionalita poskytovaných služeb,
 • naším hlavním smyslem není naplňovat volný čas.

Cílem práce jsou změny v životě mladého člověka, které se projeví tím, že:

 • má znalosti a dovednosti, které mu umožňují úspěšné fungování v oblasti hospodaření s financemi a jednání s institucemi,
 • ví, jak mají fungovat vztahy mezi vrstevníky a v rodině, dokáže je navazovat a udržovat,
 • v oblasti sexu se chová zodpovědně vůči sobě i druhým a stejně přistupuje i k fyzickému a psychickému zdraví,
 • si uvědomuje rizika konzumace návykových látek a jejich užívání omezuje,
 • má dokončené vhodně zvolené vzdělání, orientuje se na trhu práce a je schopen si najít a udržet zaměstnání,
 • má základní právní povědomí, dodržuje společenské normy a nechová se ohrožujícím způsobem vůči sobě i druhým,
 • ví, jak ovlivnit dění ve svém okolí a v komunitě, a to v oblastech, které jsou pro něj důležité.

Kde nás najdete:

KLUB Líšeň (Kotlanova 10, 628 00 Brno)
pondělí až čtvrtek 15:00 – 19:00, v zimě i v pátky 14:00 – 18:00

TERÉN (Líšeň, Vinohrady, Židenice, Slatina, Nový Lískovec, Starý Lískovec, Bohunice, centrum města a nákupní centra)
pondělí až čtvrtek 15:00 – 19:00

Individuální plánování probíhá v souladu s regionálními kartami Jihomoravského kraje.

MOŽNOSTI PRAXE A STÁŽE

DALŠÍ INFORMACE PRO KLIENTY

Služba je členem České asociace streetwork.

Partneři:

Nízkoprahový klub Likusák je provozován za finanční podpory Evropské unie – Operačního programu zaměstnanost, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Jihomoravského kraje, statutárního města Brna, městských částí Brno-Líšeň, Brno-Nový Lískovec, Brno-Vinohrady, Brno-Bohunice a Brno-Židenice, Nadačního fondu Albert.

Statistiky:

Statistiky Nízkoprahového klubu Likusák naleznete ve výročních zprávách.

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Děkujeme za podporu:
zpět