Nízkoprahový klub Pavlač

Nízkoprahový klub Pavlač je nízkoprahovou sociální službou řadící se do služeb sociální prevence. Služba má ambulantní (klub) a terénní formu (streetwork v ulicích Brna a na ubytovnách).

Poslání zařízení:

NK Pavlač usiluje o zlepšení kvality života dětí a mládeže, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, žijí v sociálně vyloučených lokalitách v Brně a jejich život je tímto přímo ovlivněn. Těmto dětem a mladým lidem NK Pavlač nabízí bezpečné místo pro trávení volného času a zároveň podporu a odbornou pomoc s problémy.

Cílová skupina:

Služba je určena dětem a mládeži ve věku od 6 do 21 let (v odůvodněných případech od 3 let), kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, žijí v sociálně vyloučených lokalitách v Brně a jejich život je tímto přímo ovlivněn.

Cíle NK Pavlač:

 • poskytování podmínek pro bezpečné trávení volného času,
 • rozvíjení sociálních dovedností a aktivizace,
 • snižování sociálních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, způsobu života a rizikového chování,
 • aktivní zapojování klientů do pozitivního ovlivňování vlastní nepříznivé životní situace,
 • zvyšování schopností klientů realizovat vlastní aktivity bez pomoci druhých,
 • poskytování podpory pro zvládnutí obtížných životních situací,
 • zprostředkovávání dialogu mezi cílovou skupinou a komunitou v oblastech, jež jsou pro ně důležité.

Principy:

 • dobrovolnost,
 • rovnost,
 • důvěrnost,
 • respekt,
 • anonymita,
 • otevřenost,
 • bezplatnost,
 • profesionalita,
 • nízkoprahovost – umožnění maximální přístupnosti.

Nízkoprahový klub Pavlač nabízí:

 • možnost využívání prostor klubu a jeho vybavení,
 • poradenství a informační servis,
 • preventivní a seberozvojové programy,
 • vzdělávací programy (doučování, program pro předškoláky),
 • volnočasové aktivity.

Kde nás najdete:

KLUB PAVLAČ PRO DĚTI 6–10 LET (Vranovská 4, Brno)
úterý až čtvrtek 14:00 – 18:00

KLUB PAVLAČ PRO MLÁDEŽ 11–18 LET (Vranovská 4, Brno)
úterý až čtvrtek 14:00 – 18:00

TERÉNNÍ FORMA SLUŽBY
probíhá v pondělí 14:00 – 18:00

 • na ubytovnách Jarní, Pohoda, Markéty Kuncové a Šámalova; monitoring probíhá také na dalších brněnských ubytovnách,
 • v sociálně vyloučených lokalitách MČ Brno-střed, Brno-sever a Brno-Židenice (zejména v okolí ulic Cejl, M. Horákové, Bratislavská, Francouzská, Hvězdová).

Individuální plánování probíhá v souladu s regionálními kartami Jihomoravského kraje.

DALŠÍ INFORMACE PRO KLIENTY

MOŽNOSTI PRAXE A STÁŽE

Služba je členem České asociace streetwork.

Partneři:

Nízkoprahový klub Pavlač je provozován za finanční podpory Evropské unie – Operačního programu zaměstnanost, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Jihomoravského kraje, statutárního města Brna, městských částí Brno-sever, Brno-Židenice. Loga partnerů ZDE.

Statistiky:

Statistiky Nízkoprahového klubu Pavlač naleznete ve výročních zprávách.

RATOLEST BRNO, z.s. třída Kpt. Jaroše 7b ratolest@ratolest.cz 545 243 839
Děkujeme za podporu:
zpět