Projekty

RATOLEST BRNO JAKO PARTNER CULTURES INTERAKTIV E.V. V PROJEKTU CEE PREVENT NET – CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003814

Datum realizace: 1. 10. 2018 – 30. 9. 2020 – Mezinárodní projekt propojující Německo, Česko, Polsko, Slovensko, Bulharsko a Maďarsko. Smyslem je výměna dobrých praxí a vyzkoušení nových metod práce s mladými lidmi, kterých se týká netolerance, diskriminace, rasismus apod.

ZAJIŠTĚNÍ VYBRANÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE NA ÚZEMÍ JMK – CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207

Datum realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021 – Projekt zajišťuje podporu a doprovázení rodin na území JMK ke schopnosti samostatně vytvářet bezpečné a podnětné prostředí pro růst a vývoj dětí…

RATOLEST BRNO – KVALITA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007665

Datum realizace: 1. 3. 2018 – 29. 2. 2020 –  Projekt se zaměřuje na zvýšení odpovědnosti RATOLESTi BRNO, z.s. vůči klientům, programovým donátorům a veřejnosti posílením nástrojů hodnocení výkonnosti sociální práce…

RODINA JE ZÁKLAD – CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007809

Datum realizace: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2021 – Projekt je určen nemotivovaným zákonným zástupcům, jejichž děti jsou ohrožené, dle § 6 zákona o sociálně právní ochraně dětí č 359/1999 a hrozí jejich umístění mimo rodinu. Cílem projektu je, prostřednictvím  programu v režimu SPOD…

Z KRUHU VEN – CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006276

Datum realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2020 – Projekt je určen mladým lidem, kteří překročili hranice zákona nebo k tomu svým chováním směřují. Cílem je prostřednictvím celoročně dostupného, individuálního programu snižovat riziko opakování trestné činnosti, zvyšovat uplatnitelnost

Děkujeme za podporu:
zpět