Projekty

PREVENT NET BRNO – LOCAL COALITION BUILDING FOR SOLIDARITY AND DIVERSITY

Datum realizace: 1. 10. 2019 – 30. 9. 2020 – Cílem projektu je vytvořit koalici neziskových organizací, veřejných institucí a jednotlivců žijících nebo působících v sociálně vyloučené lokalitě v MČ Brno-sever.

INTERDISCIPLINÁRNÍ SÍŤ PODPORY DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘI OPOUŠTĚNÍ ÚSTAVNÍ VÝCHOVY – CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011419

Datum realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021 – Cílem projektu je do 31. 12. 2021 pilotně ověřit funkčnost sítě podpory 7 institucí a 5 služeb, po dobu nařízené ústavní výchovy a po opuštění VÚ a DDŠ s celkem 40 dětmi a mladými lidmi.

RATOLEST BRNO – SYSTEMATICKÝ ROZVOJ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015201

Datum realizace: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2022 – Projekt si klade za cíl zvýšit do 31. 3. 2022 odpovědnost organizace vůči klientům a udržet kvalitu sociálních služeb Ratolesti Brno, z.s.  i za měnících se vnějších a vnitřních podmínek.

MULTIDISCIPLINÁRNÍ PRAXE PRO OHROŽENÉ DĚTI – CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011443

Datum realizace: 1. 11. 2019 – 31. 10. 2021 – Projekt se zaměřuje na podporu multidisciplinární práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami v Brně.

ZŮSTAT SPOLU – CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009868

Datum realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 – Projekt je určen rodinám s dětmi v MAS Hustopečsko, které se  nacházejí v obtížné životní situaci, v jejímž důsledku je ohrožen zdravý vývoj dítěte, jsou vedeny v evidenci OSPOD, hrozí odebrání dítěte, nebo již dítě odebráno bylo.

Děkujeme za podporu:
zpět