Projekty

2X4= POBYT V PŘÍRODĚ PRO CHUDÉ DĚTI

Datum realizace: 1. 6. 2019 – 11. 10. 2019 – Cílem projektu je zorganizovat 1 výjezdní pobytovou akci v rozsahu 4 dní pro 8 dětí, kteří se tak dostanou mimo rutinní trávení svého volného času v rekreačním zařízení Prudká.

RATOLEST BRNO JAKO PARTNER CULTURES INTERAKTIV E.V. V PROJEKTU CEE PREVENT NET – CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003814

Datum realizace: 1. 10. 2018 – 30. 9. 2020 – Mezinárodní projekt propojující Německo, Česko, Polsko, Slovensko, Bulharsko a Maďarsko. Smyslem je výměna dobrých praxí a vyzkoušení nových metod práce s mladými lidmi, kterých se týká netolerance, diskriminace, rasismus apod.

ZAJIŠTĚNÍ VYBRANÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE NA ÚZEMÍ JMK – CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207

Datum realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021 – Projekt zajišťuje podporu a doprovázení rodin na území JMK ke schopnosti samostatně vytvářet bezpečné a podnětné prostředí pro růst a vývoj dětí…

RATOLEST BRNO – KVALITA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007665

Datum realizace: 1. 3. 2018 – 29. 2. 2020 –  Projekt se zaměřuje na zvýšení odpovědnosti RATOLESTi BRNO, z.s. vůči klientům, programovým donátorům a veřejnosti posílením nástrojů hodnocení výkonnosti sociální práce…

RODINA JE ZÁKLAD – CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007809

Datum realizace: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2021 – Projekt je určen nemotivovaným zákonným zástupcům, jejichž děti jsou ohrožené, dle § 6 zákona o sociálně právní ochraně dětí č 359/1999 a hrozí jejich umístění mimo rodinu. Cílem projektu je, prostřednictvím  programu v režimu SPOD…

Děkujeme za podporu:
zpět