Projekty

SPOLUPRÁCE NZDM A VÝCHOVNÝCH ÚSTAVŮ – CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003828

Datum realizace: 1.7. 2017 – 30.6. 2019 – Projekt řeší situaci odchodu mladých lidí z výchovných ústavů a jejich podporu po návratu domů. Pracovníci nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a výchovných ústavů budou pilotně

SÍŤOVÁNÍ PRO RODINY – CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003814

Datum realizace: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2019 – Projekt je zaměřen na komplexní uchopení sociální práce s ohroženými rodinami v Brně. Rozvíjí spolupráci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SASRD), nízkoprahových zařízení pro

ZKUSME TO SPOLU! – NÁVAZNÝ PROJEKT

Datum realizace: 1. 1. 2017 – 30. 6. 2018 – V Nízkoprahovém klubu Pavlač (dále NK Pavlač) realizujeme od ledna 2017 projekt s názvem Zkusme to spolu! Tento projekt je realizován jednak v prostorách NK Pavlač, ale také v rámci

RATOLEST BRNO 2020

Datum realizace: 1. 9. 2016 – 28. 2. 2018 – Ratolest Brno začala od 1.9.2016 realizovat projekt s názvem RATOLEST BRNO 2020. Cílem tohoto projektu je zefektivnění a profesionalizace činností neziskové

DOBROVOLNÍCI DĚTEM NA UBYTOVNÁCH

Datum realizace: 1 .3. 2016 – 31. 12. 2016 – Projekt propojuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které působí na brněnských ubytovnách, s dobrovolnou činností. Sociálně aktivizační služba pracuje s rodinou na tom, aby dosáhli

Děkujeme za podporu:
zpět