INTERDISCIPLINÁRNÍ SÍŤ PODPORY DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘI OPOUŠTĚNÍ ÚSTAVNÍ VÝCHOVY – CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011419

Projekt systematicky řeší situaci rodin, dětí a mladých lidí při opouštění ústavní výchovy.

Cílem projektu je do 31. 12. 2021 pilotně ověřit funkčnost sítě podpory 7 institucí a 5 služeb, po dobu nařízené ústavní výchovy a po opuštění VÚ a DDŠ s celkem 40 dětmi a mladými lidmi. Na základě výstupů z pilotní spolupráce vytvořit 1 sjednocující metodický postup a o jeho závěrech informovat laickou a odbornou veřejnost. 10 pracovníků a 6 klientů získá podporu vyšší, než 40 hod. Očekáváme nepřímé zasažení projektem u dalších cca 1000 pracovníků a klientů CS.

Kontaktní osoba:  Mgr. Věra Růžičková, vera.ruzickova@ratolest.cz,  +420 736 624 842

Datum realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Děkujeme za podporu:
zpět