RATOLEST BRNO JAKO PARTNER CULTURES INTERAKTIV E.V. V PROJEKTU CEE PREVENT NET – CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003814

The project was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).  
   
The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Projekt  ‘Central and Eastern European Network for the Prevention of Intolerance and Group Hatred — CEE Prevent Net’ (CEE Prevent Net) je mezinárodní projekt, do kterého jsou zapojeny země střední a východní Evropy (Německo, Česko, Polsko, Slovensko, Bulharsko, Maďarsko). Ratolest Brno je koordinátorem za ČR.

Cílem projektu

je v období říjen 2018 – září 2020:

  • identifikovat, popsat, hodnotit a přenést dobrou praxi sociálních pracovníků, učitelů a dalších pracovníků s mládeží v oblasti prevence (netolerance, diskriminace, rasismu, nesnášenlivosti atd.) mezi jednotlivými zeměmi
  • posílit kapacity (znalosti, dovednosti) pracovníků v první linii (sociální pracovníci, učitelé, pracovníci s mládeží v neformálních skupinách atd.) v oblasti prevence a intervence těchto jevů
  • posílit resilienci mladých lidí
  • vytvořit dopad na komunitu, které se téma týká (pracovníci v první linii, mladí lidé, odborníci atd.)  prostřednictvím mezinárodního partnerství mezi zapojenými organizacemi

Cílová skupina:

  • pracovníci  v první linii (sociální pracovníci, učitelé, atd.)
  • mladí lidé (klienti sociálních služeb; žáci; členové neformálních skupin, atd.)
  • lokální sociální služby, nestátní neziskové organizace, odborníci na téma prevence (koordinátoři platforem prevence na městech, krajích,…, akademičtí pracovníci)

Aktivity:

  • online kompendium dobré praxe
  • workshopy, semináře, kulaté stoly a tréninky dovedností pro pracovníky v první linii a odborníky
  • workshopy pro klienty

Kontaktní osoba:  Mgr. Vladislava Vondrová, koordinátorka projektu CEE Prevent Net za ČR

vladislava.vondrova@ratolest.cz+ 420 774 723 626

Datum realizace: 1. 10. 2018 – 30. 9. 2020 

www.ceepreventnet.eu

www.cultures-interactive.de/en/cee-prevent-net.html

www.visegradfund.org

Děkujeme za podporu:
zpět