RATOLEST BRNO – KVALITA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007665

Sociální služby organizace fungují poměrně samostatně a chybí jim společné ukazatele kvality, které by, přes zjevnou rozdílnost cílů, poslání i cílových skupin prokázali naplnění deklarovaného poslání organizace. Schopnost organizací jasně vyhodnotit dopad služeb na kvalitu života klientů a společnosti směřuje k zvýšení kvality služeb a k posílení prestiže sektoru.

Cílem projektu

je v období březen 2018 – únor 2020 zvýšit odpovědnost RATOLESTi BRNO, z.s. vůči klientům, programovým donátorům a veřejnosti posílením nástrojů hodnocení výkonnosti sociální práce a optimalizace služeb, vytvořením, testováním a zavedením modelu evaluace, standardizací metodik a vzděláváním sociálních pracovníků organizace.

Cílová skupina:

Pracovníci Ratolesti Brno. z.s., poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Kontaktní osoba:  Bc. Petr Porteš, projektový manager

petr.portes@ratolest.cz, + 420 775 468 129

Datum realizace: 1. 3. 2018 – 29. 2. 2020 

Děkujeme za podporu:
zpět