ZAJIŠTĚNÍ VYBRANÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE NA ÚZEMÍ JMK – CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207

 

Sociálně aktivizační program je sociální službou pro rodiny s nezaopatřenými dětmi z obcí s rozšířenou působností Brno, Kuřim, Hustopeče a Židlochovice, které se nacházejí v  obtížné životní situaci, v jejímž důsledku je ohrožen zdravý vývoj dítěte.

Cílem projektu:

je podpora a doprovázení rodin na území JMK ke schopnosti samostatně vytvářet bezpečné a podnětné prostředí pro růst a vývoj dětí.

Cílová skupina:

Rodiny s dětmi nacházející se v obtížné životní situaci, v jejímž důsledku je ohrožen zdravý vývoj dítěte, hrozí odebrání dítěte mimo rodinu, nebo již dítě z rodiny odebráno bylo. Jedná se o rodiny z obcí s rozšířenou působností Brno, Kuřim, Hustopeče a Židlochovice.

Cíl služby:

Cílem služby je rodina, která samostatně zvládá řešit každodenní životní situace a vytváří takové podmínky, díky kterým děti mohou vyrůstat se svými rodiči v bezpečném a podnětném prostředí. Je to rodina, která: zajišťuje vzdělání dětí, zajišťuje podmínky pro psychosociální a motorický rozvoj dítěte, má dovednosti v oblasti sociálních vztahů a komunikace, má vyhovující bydlení, má pravidelný příjem v dostatečné výši, zajišťuje zdravotní péči všech svých členů.

Kontaktní osoba:  Mgr. Zuzana Gheza – vedoucí Centra pro ohroženou rodinu Ratolesti Brno, z. s.,

zuzana.gheza@ratolest.cz, + 420 773 826 839

Datum realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021

Děkujeme za podporu:
zpět