Řekli o nás

„Rugby je sport, kde svou příležitost dostane každý. Bez ohledu na postavu, věk, pohlaví nebo postavení rodičů. Místo na hřišti a respekt soupeře si nekoupíš, ale získáš odhodláním a pílí. Ve všech týmech najdeš drobné i mohutné, rychlé i pomalejší. Každý má svoji roli a jenom, když fungují jako tým, můžou zvítězit. Je nám ctí, že můžeme být patronkami Ratolesti Brno, která podobné myšlenky a hodnoty prosazuje v praxi!“

RC Dragon, sportovní tým – patronky organizace

„S Ratolestí spolupracuji velice rád, protože se mi líbí, že se snaží pomáhat i tam, kam se ostatní už moc nepouštějí. Navíc se nebojí inovativních a netradičních věcí a projektů – v dnešní době považuju podobný přístup a odvahu za hodně důležité. Určitě držím Ratolesti palce i do budoucna a rád se do její činnosti zapojím.”

Jan Müller, mistr světa v thajském boxu – patron organizace

„Klub Pavlač na Vranovské je pro mě místem, kde dlouhodobě nacházíme odborné partnery, kteří dokážou zajistit podporu a rozvoj dětem zejména ze sociálně vyloučených lokalit města. Zvláště oceňuji obrovské osobní nasazení, se kterým sociální pracovnice odvádějí přímou práci s dětmi na ubytovnách, kde často nemají nejmenší zázemí pro rozvojové aktivity dětí a musejí si vystačit pouze s donesenými pomůckami a kouskem suché země. Naše práce se nedá dělat bez kvalitního vzdělání a odborných znalostí, ale stejnou měrou je důležité veliké srdce a osobní přesvědčení o smyslu tohoto konání. A já pevně věřím, že tuto vzácnou kvalitu pro nás všechny budou mít pracovníci Nízkoprahového klubu Pavlač i nadále.”

Bc. Helena Tománková DiS., OSPOD Brno-střed

„Na počítači se sice hrají hry, ale podle pevných zásad. Dospělí své zásady z pochopitelných důvodů často nedodržují. Je pak těžké rozeznat, co je doopravdy a co je jenom jako. Nic se nemá přehánět, ale přece jen je třeba zažít, že to někdo myslí vážně. Chci věřit, že Ratolest je ostrovem jistoty v nespolehlivém světě.” 

prof. PhDr. Libor Musil, CSc., vysokoškolský profesor

„Ratolest Brno vrací naději, buduje důvěru a dává novou příležitost těm, kterým už jiní nevěří.”

Mgr. Břetislav Štefan, starosta MČ Brno-Líšeň

„Motivace mé spolupráce s Ratolestí Brno je prostá. Je to pro mě příjemný způsob, jak někomu můžu pomáhat způsobem mě vlastním. Namalováním obrazu, který potěší kupce a zároveň tím uvolní potřebné prostředky, které potěší a pomůžou dalším.”

MgA. Lukáš Orlita, umělec

„Ratolest z.s., nabízí programy a služby, které jsou pro klienty Probační a mediační služby ČR vhodné a přínosné. S občanským sdružením Ratolest Brno spolupracujeme dlouhodobě, od roku 2006 pravidelně. Spolupráce s Ratolestí je pro nás jedním z nejefektivnějších nástrojů pro práci s delikventní mládeží. Oceňujeme velké pracovní nasazení lektorů programu, kteří jsou ochotni vycházet vstříc individuálním potřebám klientů a také potřebám probační a mediační služby. Pracovníci programu jsou schopni zvládat práci s velmi různorodou skupinou.”

Mgr. Vítězslav Klusák, vedoucí střediska PMS ČR

„V T-Systems Czech Republic jsme se rozhodli, že v každém městě, kde působíme, podpoříme místní neziskovou organizaci. V Brně jsme si vybrali Ratolest, protože zde pracují profesionálové a bezvadní lidé. Společně se snažíme naplnit naše heslo „Připojit nepřipojené“, které chápeme nejen jako připojení člověka k informačnímu světu, ale také jako jeho připojení k lidské společnosti. V Ratolesti Brno pečují o děti a mladé lidi, kteří jsou svým způsobem „nepřipojení“ a ocitli se mimo společnost, proto potřebují naši podporu.”

Ing. Anton Zima, marketingový specialista T-Systems Czech Republic

„Při své práci se setkávám s důsledky sociálního vyloučení dětí a mládeže. Velmi negativně ovlivňují celou naši společnost. Ratolest dokáže účinně působit přímo v terénu a odstraňovat již příčiny, nikoliv pouze důsledky. Proto si zaslouží podporu nás všech.“

Jozef Sedláček, člen zastupitelstva městské části Brno-Líšeň

Děkujeme za podporu:
zpět