Bc. Helena Tománková DiS., OSPOD Brno-střed

„Klub Pavlač na Vranovské je pro mě místem, kde dlouhodobě nacházíme odborné partnery, kteří dokážou zajistit podporu a rozvoj dětem zejména ze sociálně vyloučených lokalit města. Zvláště oceňuji obrovské osobní nasazení, se kterým sociální pracovnice odvádějí přímou práci s dětmi na ubytovnách, kde často nemají nejmenší zázemí pro rozvojové aktivity dětí a musejí si vystačit pouze s donesenými pomůckami a kouskem suché země. Naše práce se nedá dělat bez kvalitního vzdělání a odborných znalostí, ale stejnou měrou je důležité veliké srdce a osobní přesvědčení o smyslu tohoto konání. A já pevně věřím, že tuto vzácnou kvalitu pro nás všechny budou mít pracovníci Nízkoprahového klubu Pavlač i nadále.”

Děkujeme za podporu:
zpět