Program v režimu sociálně-právní ochrany dítěte

Program v režimu sociálně-právní ochrany dítěte (dále program SPOD) se zaměřuje na práci s rodinami, kde žijí nezletilé děti, které jsou:

  • ohrožené, dle Zákona o OSPOD (359/1999) a zvažuje se u nich uložení výchovného opatření (nebo již uloženo je),
  • u kterých se zvažuje nařízení ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče,
  • jsou již umístěny v zařízení ústavní výchovy nebo v náhradní rodinné péči a je třeba stabilizovat podmínky v původní rodině, aby se do ní mohly vrátit

Rodiny, se kterými program spolupracuje se potýkají s mnoha problémy v důsledku kterých je vážně ohrožen zdravý vývoj dítěte. Rodiče často nejsou motivováni svou životní situaci měnit ve prospěch dítěte. Cílem programu je ochránit zájem dítěte a zmírnit míru ohrožení a proto není vždy možné, aby rodiny rozhodovaly o tom, na jakých cílech by chtěly pracovat. Spolupráce rodiny s programem SPOD může být nařízena rozhodnutím soudu nebo nařízením OSPOD nebo je součástí IPOD.

Kolegům z OSPOD nabízíme:

  • práci s rodinami na zakázkách vycházejících z Individuálního plánu ochrany dítěte,
  • spolupráci s  pracovníkem OSPOD na zlepšení životní situace ohroženého dítěte
  • na vyžádání sepsat zprávu o situaci rodiny,
  • spolupráci při zpracování formuláře Podrobného vyhodnocení potřeb dítěte,
  • realizaci a organizaci případových a interaktivních případových konferencí.

 

Děkujeme za podporu:
zpět