DALŠÍ INFORMACE PRO KLIENTY NK LIKUSÁK

Co můžeš v klubu, na ulici anebo on-line dělat?

 • V klubu, na ulici i on-line můžeme probrat a pomoct s prací a brigádami, školou, rodinou, vztahy, drogami, soudy, dluhy nebo s tebou mluvit o všem, co tě zajímá, a mohl/a bys potřebovat.
 • V klubu i na ulici je možné společně trávit čas (v klubu fotbálek, počítače, na ulici slackline, kopačák).
 • V klubu promítáme filmy, pořádáme s vámi akce a zveme do klubu zajímavé lidi, se kterými můžeš probrat různá témata.
 • Vše je zadarmo a anonymně.

Naše pravidla na klubu v Líšni:

 • Bez drog: zákaz užívání, obchodování, a manipulování s legálními i nelegálními drogami v prostorách klubu a jeho blízkosti
 • Bez agresivity: zákaz slovní a fyzické agrese, šikany
 • Bez sexu: zákaz sexuálního styku v prostorách klubu
 • Bez ničení vybavení klubu

Naše pravidla v ulicích:

 • Bez agresivity: zákaz slovní a fyzické agrese vůči pracovníkům
 • Bez ničení zapůjčeného vybavení

Tvá práva v klubu a na ulici:

 • Právo na respekt včetně názorů, postojů, vzhledu
 • Právo na anonymitu, pracovníci jsou vázaní mlčenlivostí
 • Právo zapojit se do rozhodování o tom, jak má služba lépe fungovat
 • Využívat vybavení a nabídku služby
 • Právo na pomoc od pracovníků
 • Právo stěžovat si a právo na spravedlivé projednání stížnosti
 • Právo na rovný přístup
 • Právo na ukončení smlouvy z vlastní vůle

 

Informace o pobočce:

NK Likusák – Líšeň

Informace o pobočce:

NK Likusák – streetwork Nový Lískovec

 

Děkujeme za podporu:
zpět