DALŠÍ INFORMACE PRO KLIENTY NK LIKUSÁK

Co můžeš v klubu, na ulici anebo on-line dělat?

 • v klubu, na ulici i on-line můžeme probrat a pomoct s prací a brigádami, školou, rodinou, vztahy, drogami, soudy, dluhy nebo s tebou mluvit o všem, co tě zajímá, a mohl/a bys potřebovat
 • v klubu i na ulici je možné společně trávit čas (v klubu fotbálek, počítače, na ulici slackline, kopačák)
 • v klubu promítáme filmy, pořádáme s vámi akce a zveme do klubu zajímavé lidi, se kterými můžeš probrat různá témata.

Vše je zadarmo a anonymně.

Naše pravidla na klubu v Líšni:

 • bez drog: zákaz užívání, obchodování, a manipulování s legálními i nelegálními drogami v prostorách klubu a jeho blízkosti
 • bez agresivity: zákaz slovní a fyzické agrese, šikany
 • bez sexu: zákaz sexuálního styku v prostorách klubu
 • bez ničení vybavení klubu.

Naše pravidla v ulicích:

 • bez agresivity: zákaz slovní a fyzické agrese vůči pracovníkům
 • bez ničení zapůjčeného vybavení.

Tvá práva v klubu a na ulici:

 • na respekt včetně názorů, postojů, vzhledu
 • na anonymitu; pracovníci jsou vázaní mlčenlivostí
 • zapojit se do rozhodování o tom, jak má služba lépe fungovat
 • využívat vybavení a nabídku služby
 • na pomoc od pracovníků
 • stěžovat si a právo na spravedlivé projednání stížnosti
 • na rovný přístup
 • na ukončení smlouvy z vlastní vůle.

Informace o pobočce:

Kde?
Najdeš nás na ulici Kotlanova 10 v Líšni.

Kdy nás potkáš?
Pondělí až čtvrtek:  15:00 – 19:00

V zimě taky v pátky: 14:00 – 18:00.

Streetwork:

Kde?
Potkáš nás v ulicích Líšně, Vinohrad, Židenic, Slatiny, Nového a Starého Lískovce, Bohunic, v centru města a v nákupních centrech.

Kdy nás potkáš?
Pondělí až čtvrtek: 15:00 – 19:00.

Najdeš nás také online:

Facebook: Alfons Likusák (pondělí až pátek 10:30 – 15:00)

Instagram: Klub Likusák.

Děkujeme za podporu:
zpět