DALŠÍ INFORMACE PRO KLIENTY NK PAVLAČ

Co můžeš v klubu dělat?

 • najít pomoc, když máš nějaký problém – poradit se, promluvit si – o škole, kamarádech, o tom, co mě štve, o problémech doma…
 • získat informace o tom, co tě zajímá
 • hrát si a zajímavě trávit volný čas
 • chodit na doučování
 • vymýšlet a pořádat akce, soutěže, vaření, malování a další věci
 • využívat počítač s internetem.

To vše dobrovolně a zdarma.

V klubu platí určitá pravidla, je zakázáno:

 • ničit vybavení klubu
 • odnášet vybavení klubu mimo prostor klubu
 • kouřit, pít alkohol nebo ho sem přinášet
 • užívat jakékoliv drogy nebo je do klubu nosit
 • používat vůči ostatním násilí, agresivní chování nebo šikanu (nadávat ostatním, bít je, vyvolávat konflikty) a nosit zbraně
 • dělat v klubu nadměrný hluk, který může obtěžovat ostatní nebo obyvatele domu
 • domlouvat trestnou činnost.

V klubu máš právo:

 • trávit svůj čas, pokud dodržuješ pravidla
 • využívat nabídky volnočasových aktivit a realizovat vlastní volnočasovou aktivitu
 • požádat o pomoc pracovníky, pokud máš nějaký problém
 • využívat vybavení klubu
 • vyjadřovat svůj názor na fungování klubu
 • stěžovat si, pokud se ti v klubu něco nelíbí
 • požádat pracovníky o rozhovor mezi čtyřmi očima
 • na rovný přístup a důvěrnost a vlastní rozhodnutí
 • na ukončení využívání služby
 • na nahlédnutí do záznamů průběhu poskytování služby uživateli
 • na anonymitu.

Pravidla v terénu:

Bez slovní a fyzické agrese.
Bez domlouvání trestné činnosti.
Bez ničení nebo nevracení našich věcí.

Kde nás najdeš?

KLUB PAVLAČ PRO DĚTI 6–10 LET (Vranovská 4, Brno)
úterý až čtvrtek 14:00 – 18:00

KLUB PAVLAČ PRO MLÁDEŽ 11–18 LET (Vranovská 4, Brno)
úterý až čtvrtek 14:00 – 18:00  (v období letních prázdnin od 1. 7.  do 30. 8. ve čtvrtky zavřeno)

TERÉN (na ubytovnách Jarní, Markéty Kuncové, Šámalova, Pohoda, na ulicích Cejl, Francouzská, Bratislavská, Příční, Stará, na Malinovského náměstí a v okolních ulicích)
pondělí 14:00 – 18:00 (v období letních prázdnin od 1. 7. do 30.8. i ve čtvrtky).

Najdeš nás také online:

Facebook: Jan Pavlačák

Instagram: Klub Pavlač.

Děkujeme za podporu:
zpět