DALŠÍ INFORMACE PRO KLIENTY PAVLAČ

Co můžeš v klubu dělat?

 • najít pomoc, když máš nějaký problém – poradit se, promluvit si – o škole, kamarádech, o tom, co mě štve, o problémech doma…
 • získat informace o tom, co tě zajímá
 • hrát si a zajímavě trávit volný čas
 • chodit na doučování
 • vymýšlet a pořádat akce, soutěže, vaření, malování a další věci
 • využívat počítač s internetem

To vše dobrovolně a zdarma.

V klubu platí určitá pravidla, je zakázáno:

 • ničit vybavení klubu,
 • odnášet vybavení klubu mimo prostor klubu,
 • kouřit, pít alkohol nebo ho sem přinášet,
 • užívat jakékoliv drogy nebo je do klubu nosit,
 • používat vůči ostatním násilí, agresivní chování nebo šikanu (nadávat ostatním, bít je, vyvolávat konflikty) a nosit zbraně,
 • dělat v klubu nadměrný hluk, který může obtěžovat ostatní nebo obyvatele domu,
 • domlouvat trestnou činnost.

V klubu máš právo:

 • trávit svůj čas, pokud dodržuješ pravidla,
 • využívat nabídky volnočasových aktivit a realizovat vlastní volnočasovou aktivitu,
 • požádat o pomoc pracovníky, pokud máš nějaký problém,
 • využívat vybavení klubu,
 • vyjadřovat svůj názor na fungování klubu,
 • stěžovat si, pokud se ti v klubu něco nelíbí,
 • požádat pracovníky o rozhovor mezi čtyřma očima,
 • na rovný přístup a důvěrnost a vlastní rozhodnutí,
 • na ukončení využívání služby,
 • na nahlédnutí do záznamů průběhu poskytování služby uživateli,
 • na anonymitu.

Pravidla v terénu:

Bez slovní a fyzické agrese.
Bez domlouvání trestné činnosti.
Bez ničení nebo nevracení našich věcí.

INFORMACE O KLUBU PAVLAČ

INFORMACE O TERÉNU

Děkujeme za podporu:
zpět