Lektor na vedení tanečního kroužku

Kde? NK Pavlač, Vranovská 4

Požadujeme:

  • zájem o práci, zkušenosti s dobrovolnictvím nebo s vedením tanečních aktivit výhodou
  • minimální věk pro lektora v NK Pavlač je 18 let
  • psychická a osobnostní zralost, komunikativnost, empatie
  • spolehlivost, zodpovědnost, aktivita, sebereflexe, schopnost práce v týmu
  • pravidelnou účast na schůzce lektorů (1krát za 3 měsíce)

Co u nás budete dělat?

Vedení tanečního kroužku pro klienty 6-10 let ze SVL (děti ohrožené sociálním vyloučením, které často nevyužívají jiné formy institucionalizované pomoci a péče a NK Pavlač je pro ně často také jedinou alternativou pro aktivní trávení volného času) Náplň tanečního kroužku: seznámení klientů s různými tanečními projevy (např. břišní tance, streetdance, aj.), pružné reagování na preference klientů (výběr hudby), podpora seberozvoje a seberealizace klientů formou tance, příprava průběhu kroužku, spolupráce s pracovníky klubu

  • Kroužek probíhá jednou týdně cca 1 hodinu v klubu

 

Doba výkonu lektorské činnosti:  

Úterý – čtvrtek v době od 16:00 do 18:00 hodin dle možností, min. 1 hodina týdně

 

Odměna: 150 Kč/hod (spolupráce formou DPP)

Délka spolupráce: preferujeme pravidelnou dlouhodobější spolupráci (min. 6 měsíců)

Kontakt v případě zájmu o pozici: Mgr. Michaela Večerková, michaela.vecerkova@ratolest.cz, tel. 603 506 510

Děkujeme za podporu:
zpět