Praxe v Centru prevence a resocializace

Kontakt:

Mgr. Anna Krchňavá
sociální pracovnice
e-mail: anna.krchnava@ratolest.cz
mobil: + 420 605 269 688

Cílová skupina: Mladiství ve věku od 12 do 18 let, kteří se dostali do konfliktu se zákonem, či k takovému jednání směřují. Do programu jsou přijímáni většinou prvopachatelé.

Kapacita:

 • Dlouhodobá praxe (maximálně 2–3měsíce) – 1 praktikant/semestr

Možnost nástupu na praxi:

 • podzimní semestr: září – říjen
 • jarní semestr: únor – březen

Možnost praxe pro zahraniční studenty:

Dlouhodobé praxe jsme schopni zajistit pouze pro praktikanty z České a Slovenské republiky.

Podmínky programu:

 • absolvování vstupního pohovoru
 • VOŠ nebo VŠ vzdělání sociálního směru (psychologie, sociální práce, sociální pedagogika apod.)
 • vysoká motivace pro práci s touto cílovou skupinou
 • trestní bezúhonnost
 • podpis dohody o mlčenlivosti

Vedoucí praktikantů si vyhrazuje právo přijmout praktikanta na zkušební dobu v rozmezí 16h hodin, po které má právo praktikanta do programu nepřijmout z důvodu nezpůsobilosti pro práci s klienty. Pokud praktikant projde zkušební dobou úspěšně, je mu nabídnuta další spolupráce v rámci již uzavřené smlouvy. Zkušební doba se započítává do doby praxe.

Organizace nezodpovídá za pojištění praktikantů.

Náplň práce praktikanta:

 • praktikant je seznámen s chodem a zaměřením organizace
 • praktikant je seznámen s chodem a programem probačního a preventivních programů (cílová skupina, metody práce s klienty, odborné zajištění služby, prvky programů aj.)
 • seznámení se spolupracujícími organizacemi programů
 • seznámení s administrativní agendou týkající se programů
 • anonymizované kazuistiky klientů
 • pravidelná účast na intervizních setkáních s vedoucím praxe
 • možná účast na přímé práci s klienty – po individuální domluvě s vedoucím praxe, se souhlasem klientů
 • v případě zájmu ze strany praktikanta je mu umožněna návštěva ostatních zařízení na základě domluvy s vedoucími jednotlivých programů
Děkujeme za podporu:
zpět