Praxe v Nízkoprahovém klubu Likusák

Kontaktní osoba:

Bc. Barbora Peterková
Kotlanova 10, Brno
barbora.peterkova@ratolest.cz
tel.: 739 661 074

Cílová skupina: Děti a mladí lidé ve věku od 12 do 26 let z různých městských částí Brna, kteří jsou zasaženi či ohroženi nežádoucími jevy v těchto oblastech: návykové látky, konfliktní chování, fyzické a duševní zdraví, sexuální chování, sociální zdatnost, rodina, škola, práce a brigády, parta a vrstevníci, volný čas a rekreace, rasismus, xenofobie, subkultura.

Kapacita: maximálně 2 praktikanti za semestr.

Podmínky pro přijetí praktikanta:

 • minimální délka praxe 40 hodin,
 • NK Likusák nemůže z kapacitních důvodů přijímat studenty na praxe s hodinovou dotací více než 100 hodin,
 • minimální věk 21 let,
 • úspěšné absolvování vstupního pohovoru s pracovníky NK Likusák.

Náplň praxe:

 • seznámení se a uvedení do problematiky legislativního ukotvení NZDM,
 • pojmosloví NZDM vydané ČASem,
 • Etický kodex sociální práce ČAS,
 • přístup do knihovny NK Likusák,
 • různé metodiky NK Likusák,
 • přímá práce – náslech v ambulantní i terénní části zařízení.

Do čeho se dále může zapojit:

 • účast na besedách, exkurzích,
 • pobytové a volnočasové akce,
 • týmové porady,
 • vnitřní vzdělávání v týmu,
 • připomínkování materiálů,
 • návštěva jiného programu Ratolesti Brno,
 • metodické vedení,
 • ​neplacených externích seminářů.

V NK Likusák je možnost i absolvování praxe zahraničních studentů.

Děkujeme za podporu:
zpět