Spolupracující organizace

Persefona
http://www.persefona.cz/

Domov pro mne
http://www.domovpromne.cz/

Centrum Kociánka
http://www.centrumkocianka.cz/

Domov pro seniory Podpěrova
http://www.pod.brnods.cz/

Domov sv. Ludmily
http://www.domovludmila.cz/

Drom, romské středisko
http://www.drom.cz/

Liga vozíčkářů
http://www.ligavozic.cz/

Naděje, pobočka Brno
https://www.nadeje.cz/brno

Sdružení Veleta
http://www.sdruzeniveleta.cz/

Ratolest Brno – NK Pavlač
Ratolest Brno – NK Likusák
Ratolest Brno – Sociálně aktivizační program pro rodiny s dětmi
https://www.ratolest.cz/

Agapo
http://www.agapo.cz/

Děkujeme za podporu:
zpět