Stáž v Centru prevence a resocializace

Odbornou stáž nabízíme pracovníkům neziskových organizací a studentům, kteří mají zájem pracovat s cílovou skupinou nezletilí a mladiství, kteří se dostali do konfliktu se zákonem.

Stážisté mají možnost předem si specifikovat oblasti, kterým se chtějí na stáži věnovat. Stážistům je přidělen pracovník, který je jim po celou dobu stáže k dispozici. Dále je umožněno účastnit se běžného provozu programu, nahlížet do metodiky a akreditačních materiálů programu. Je možné konzultovat otázky týkající se přímé práce s klientem a také právní oblasti týkající se realizace programu.

Délka stáže: 1–2 dny (dle dohody je možná i dlouhodobější stáž)

Cena stáže: 500,– Kč/den

Organizace nezodpovídá za pojištění stážistů.

Nabídka možných oblastí stáže:

Kazuistická konzultace, účast na skupinovém setkání s klienty programu, účast na závěrečném výjezdu programu. Po vzájemné dohodě je možný náslech na individuálních setkáních vedených psychologem/sociálním pracovníkem.

Kontaktní osoba:

Mgr. Anna Krchňavá
sociální pracovnice
e-mail: anna.krchanava@ratolest.cz
mobil: + 420 605 269 688

Děkujeme za podporu:
zpět