Stáž v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež

Odbornou stáž nabízíme pracovníkům neziskových organizací a studentům ve dvou zařízeních: Nízkoprahový klub Likusák a Nízkoprahový klub Pavlač.

Stážisté mají možnost si předem specifikovat oblasti, kterým se chtějí na stáži věnovat. Stážistům je přidělen pracovník, který je jim po celou dobu stáže k dispozici. Stážistům je umožněno účastnit se běžného provozu nízkoprahového zařízení, nahlížet do metodiky a seznámit se s evidenčním systémem zařízení.

Cena stáže: 500,– Kč/den

Délka stáže: dle individuální domluvy

Nabídka možných oblastí stáže:

Nízkoprahový klub Pavlač

  • Vzdělávací aktivity – zkušenosti s doučováním, seberozvojovými skupinami, programy pro školáky a předškoláky, exkurzemi na SŠ atd.
  • Děti mladší 6 let v NZDM – zkušenosti z práce s dětmi ve věku od 3 do 6 let v NZDM, program pro předškoláky.
  • Preventivní aktivity v sociálně vyloučené lokalitě – zkušenosti s preventivními aktivitami v NZDM.
  • Evidenční program PePa.

Kontakt:
pavlac@ratolest.cz; + 420 776 519 924

Nízkoprahový klub Likusák

  • Práce online – možnosti práce na Facebooku.
  • Prodloužená ruka klubu – jedna z možných variant terénu při klubu, jak to vypadá v praxi, když je terén součásti jedné registrované služby.
  • Tematický model – podrobně rozpracováno 12 preventivních témat.
  • Evidenční program PePa.

Kontaktní osoba:

Bc. Barbora Peterková, sociální pracovnice Nízkoprahového klubu Likusák
+ 420 739 661 074, barbora.peterkova@ratolest.cz

Děkujeme za podporu:
zpět