Stáž v Sociálně aktivizačním programu pro rodiny

Odbornou stáž nabízíme pracovníkům neziskových organizací, jejichž cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi nacházející se dlouhodobě v krizové životní situaci, popřípadě studentům i dalším osobám, které mají zájem rozšířit své znalosti v oblasti práce s rodinou.

Stážisté mají možnost předem si specifikovat oblasti, kterým se chtějí na stáži věnovat. Stážistům je přidělen pracovník, který je jim po celou dobu stáže k dispozici.

Dále je možné nahlížet do metodik programu a seznámit se s evidenčním systémem zařízení, účastnit se běžného provozu programu a po vzájemné domluvě i přímé práce s klienty ve vybraných částech služby.

Cena stáže: 500,– Kč/den
Délka stáže: dle dohody

Nabídka možných oblastí stáže:
Seznámení s chodem programu, s metodikami, evidenčním systémem, kazuistická konzultace. Dle aktuální situace možná účast na skupinových volnočasových aktivitách pro děti.

Kontaktní osoba:
Mgr. Zuzana Vopálková
+ 420 775 933 267, zuzana.vopalkova@ratolest.cz

Děkujeme za podporu:
zpět