Více o programu Z KRUHU VEN

INDIVIDUÁLNÍ SETKÁNÍ

Individuální setkání obsahují edukační, tréninkovou a terapeutickou činnost vedenou terapeutem a sociálně právní poradenství a doprovázení vedené sociálním pracovníkem.

EDUKAČNÍ SKUPINY

Součástí programu jsou edukační skupiny zaměřené na oblasti, s kterými se klienti nejčastěji potýkají, zejména zaměstnanost a finanční gramotnost. Skupiny probíhají jednou za čtvrtletí.

ONLINE PODPORA

V zájmu motivace je klientům nabízena online podpora sloužící k řešení praktických záležitostí a sdílení podnětných informací.

Děkujeme za podporu:
zpět