Jak na spolupráci nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a výchovných ústavů

Brno, 27. 8. 2019 – Nezisková organizace Ratolest Brno zveřejnila metodiku k projektu „Spolupráce NZDM a výchovných ústavů“, jehož cílem bylo posílit stávající návaznou síť služeb pro mladé lidi opouštějící ústavní výchovu. Návazná síť, pomáhající těmto mladým lidem s úspěšným začleněním se do společnosti, byla posílena o sociální služby nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Metodika je volně ke stažení na webových stránkách organizace (www.ratolest.cz/stazeni/nase-publikace).

„Projekt „Spolupráce NZDM a výchovných ústavů“ řešil situaci odchodu mladých lidí z výchovných ústavů (VÚ) a jejich následnou podporu prostřednictvím služeb nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM). Z praxe našeho i dalších spolupracujících NZDM totiž víme, že odchod z VÚ a samostatný život je pro mladé lidi náročnou změnou, a to i v případě, že se vrací do své původní (často ne zcela funkční) rodiny. Mladí lidé dospívající ve VÚ často po ukončení pobytu čelí mnohým problémům, jako jsou ztráta bydlení, komplikované hledání práce, dluhy či konflikty v rodině. Sociální služba NZDM umí pracovat s těmito tématy a je určena právě pro ty mladé lidi, kteří potřebují podporu i dlouhodobějšího rázu. Zároveň ale víme, že pracovníci VÚ mají často o NZDM malé nebo žádné povědomí, a proto o jejich nabídce své klienty neinformují. A to jsme pomocí tohoto projektu změnili,“ vysvětluje koordinátorka projektu a sociální pracovnice Zuzana Šťastná.

Pracovníci NZDM a VÚ spolupracovali a zpracovali praktický popis práce s mladým člověkem ve zmíněných institucích, jehož obsahem jsou ověřené návrhy spolupráce těchto služeb, použitelné pro prostředí České republiky. Na tvorbě metodiky se podíleli pracovníci NZDM Likusák, Ponorka a Wellmez a VÚ Moravský Krumlov, Velké Meziříčí, Višňové a Janštejn. Metodický postup byl představen na květnové konferenci v Brně a následně distribuován do českých NZDM a VÚ. Je také volně dostupný na webových stránkách organizace Ratolest Brno, společně s přehledným adresářem českých NZDM a VÚ a sborníkem ze zmíněné konference.

„Spolupráce NZDM a výchovných ústavů“ byl projekt, který realizovala organizace Ratolest Brno od července 2017 do června 2019. Jeho vznik podnítily diskuze pracovníků NZDM na odborných platformách, ze kterých vyplynulo, že spolupráce s VÚ a jinými školskými zařízeními je pro ně zajímavá a zatím spíše neznámá oblast. K realizaci projektu tedy vedlo prolínání cílové skupiny klientů obou služeb a deklarovaný zájem o vzájemnou spolupráci.

Projekt “Spolupráce NZDM a výchovných ústavů”, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003828 byl finančně podpořen ze zdrojů Evropského sociálního fondu EU, z rozpočtu ČR v rámci Operačního programu zaměstnanost.

Kontakty:
Bc. Anna Kupcová, vedoucí PR a fundraisingu: anna.kupcova@ratolest.cz, 774 682 776
Mgr. Zuzana Šťastná, koordinátorka projektu „Spolupráce NZDM a výchovných ústavů“: zuzana.stastna@ratolest.cz

Odkazy:
https://www.ratolest.cz/projekty/spoluprace-nzdm-a-vychovnych-ustavu/
https://www.ratolest.cz/wp-content/uploads/Metodika_Spoluprace_NZDM_a_VU.pdf

Děkujeme za podporu:
zpět