Název se mění, kvalita roste

Název se mění, kvalita roste

Brno, 31. 5. 2018 – Sociálně aktivizační program (dále SAP) neziskové organizace Ratolest Brno změnil ke konci května svůj název. Nově jej tak naleznete pod odznačením Centrum pro ohroženou rodinu. Změna názvu je důsledkem nového projektu, který výrazně rozšíří pole působnosti a nabídne nové kvalitní služby klientům.

Po celou dobu své existence nesla služba, která pomáhá ohroženým dětem a jejich rodinám, název Sociálně aktivizační program. Za dobu svého působení v Brně pomohl program stovkám rodin s jejich obtížnou životní situací. Vzhledem k potřebám společnosti a nutnosti pracovat i s dalšími ohroženými dětmi a jejich rodinami vytvořila Ratolest Brno nový program, který je zaměřen na sociálně-právní ochranu dětí.

Díky tomuto rozvoji přestal název Sociálně aktivizační program stačit a bylo nutné celé oddělení, které pracuje s těmito rodinami přejmenovat.

Nově tak nese název Centrum po ohroženou rodinu, pod kterou spadá jak práce v rámci Sociálně aktivizačního programu, tak Program v režimu sociálně-právní ochrany.

 

Kontakty:

Mgr. Veronika Křížková, PR a média, veronika.krizkova@ratolest.cz, 774 682 776

Mgr. Zuzana Gheza, vedoucí COR, zuzana.gheza@ratolest.cz, 773 826 839

Děkujeme za podporu:
zpět