Preventivní program Aristoteles na prvním místě

Brno, 18. 10. 2019 – Nezisková organizace Ratolest Brno vyhrála 1. místo v soutěži o nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni za rok 2019 vyhlášené Ministerstvem vnitra ČR. Oceněn byl preventivní program Aristoteles pro nezletilé od 9 do 15 let; jedná se o jediný preventivní program tohoto druhu v rámci celé České republiky, který pracuje s dětmi mladšími 15 let. Ocenění bylo předáno v rámci Národních preventivních dnů 16. 10. 2019 v Brně.

„Program Aristoteles je preventivním programem pro děti a mládež ve věku od 9 do 15 let, kteří se ocitli na šikmé ploše nebo u kterých hrozí rozvoj sociálně patologického chování, jakým je např. poškozování cizí věci, krádež, šikana, agresivita. Posláním programu je snížit u nich toto riziko, rozšířit povědomí o etickém a morálním jednání, posílit jejich schopnost přijímat společenská pravidla a také posílit převzetí odpovědnosti za své chování. Zároveň jsme jediní, kdo pracuje i s takto mladými lidmi,“ objasňuje ředitelka organizace Ratolest Brno Lucie Kudrnová Vosečková. „Jsem hrdá, že právě náš projekt získal tuto cenu. Je to pro nás další potvrzení, že naši kolegové z Centra prevence a resocializace odvádějí kvalitní práci, která mění životy našich klientů k lepšímu,“ dodává.

Program Aristoteles je jedním ze tří programů Centra prevence a resocializace (CPR), které provozuje nezisková organizace Ratolest Brno. CPR pracuje s dětmi a mladými lidmi od 9 do 30 let, kteří se pohybují na hraně zákona, spáchali trestný čin, nebo se vrací z výkonu trestu odnětí svobody. S klienty spolupracuje na uvědomění si důsledků jejich činů a na jejich schopnostech dovedně zvládat každodenní život ve společnosti, čímž se snižuje riziko opakování jejich trestné činnosti. CPR dlouhodobě spolupracuje s Probační a mediační službou a kurátory pro mládež – účast v programech může být totiž klientům nařízena také soudem jako alternativní forma trestu.

Soutěž „Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni“ vyhlašuje Ministerstvo vnitra České republiky a její smyslem je ocenění úspěšné preventivní práce v terénu a podpora výměny zkušeností a dobré praxe. Pro rok 2019 bylo Republikovým výborem pro prevenci kriminality zvoleno téma „Prevence kriminality páchané dětmi a na dětech“. Slavnostní vyhlášení tří nejúspěšnějších projektů proběhlo v rámci Národních preventivních dnů 16. a 17. 10. 2019 v Brně.

     Program „Aristoteles“ je realizován za finanční podpory statutárního města Brna.

   V roce 2019 byl program podpořen z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Kontakt:

Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková, ředitelka Ratolesti Brno, lucie.voseckova@ratolest.cz, 777 984 042

Bc. Anna Kupcová, vedoucí PR oddělení Ratolesti Brno, anna.kupcova@ratolest.cz, 774 682 776

Odkazy:

www.ratolest.cz

www.ratolest.cz/centrum-prevence-a-resocializace

www.prevencekriminality.cz/soutez-o-nejlepsi-projekt-prevence-kriminality-na-mistni-urovni-2019

Děkujeme za podporu:
zpět