Ratolest Brno má novou tvář

Nezisková organizace Ratolest Brno představuje nové logo. To je součástí celkové proměny, kterou v současné chvíli organizace prochází.  Jedná se nejen o změnu „vizáže“, ale také o proměnu vnitřních procesů a celkovou profesionalizaci organizace.

Nové logo nahrazuje to stávající po více než 21 letech. Původní záměr loga byl jasný – Ratolest Brno vždy pracovala s dětmi a mladými lidmi, a proto se i její logo vizuálně pojilo s lidskou postavou. Nové logo vychází z toho původního, jak barevně, tak tematicky a i nadále nese prvky lidské postavy (část panáčka se zdviženou pravicí), avšak z hlediska grafického i typografického je mnohem jednodušší, snadněji čitelné a na první pohled odlehčené.

„Naším cílem nebylo proměnit se zcela od základů, protože naše historie je pro nás nesmírně důležitá.  Vzhledem k tomu, že se doba neustále zrychluje a procesy i věci se čím dál více zjednodušují, rozhodli jsme se s ohledem na naše tradice vytvořit novou vizuální podobu Ratolesti Brno, která bude moderní a bude dostatečně pokrývat potřeby dnešního světa (zobrazování, přehlednost, stručnost, jasnost).“vysvětluje Lucie Kudrnová Vosečková, ředitelka Ratolesti Brno.

Nový vizuální styl organizace staví na jednoduchosti kruhových prvků. Je v něm možné nalézt třeba i myšlenku jedné organizace (tmavý kruh) a jednotlivých služeb či programů, které pod organizaci patří (světlé kruhy).

„Činnost naší organizace se prolíná na mnoha úrovních. Pracujeme s klienty sociálních služeb, mladými lidmi v probačních a preventivních programech, se zástupci z řad široké veřejnosti(odkud pochází naši individuální dobrovolníci), odborníky, dalšími institucemi a také firmami. Pro ně všechny chceme být jednoduše zapamatovatelným, atraktivním, moderním a reprezentativním partnerem. Jsme přesvědčeni o tom, že nový vizuální styl je prvním krokem na této cestě.  Rádi bychom dosáhli toho, aby si lidé z okolí Ratolesti Brno(i ti, kteří naši organizaci zatím neznají) dokázali propojit služby, které poskytujeme, se jménem a vizuálem naší organizace.“ doplňuje Kudrnová Vosečková.

Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková, ředitelka, lucie.voseckova@ratolest.cz, 777 984 042

Mgr. Veronika Křížková, vedoucí PR odděleníveronika.krizkova@ratolest.cz, 774 682 776

Děkujeme za podporu:
zpět