Sociální pracovníci čerpali informace v Anglii a Finsku

Brno, 22. 10. 2018 –  Brněnští sociální pracovníci  z vybraných organizací a institucí odjeli před prázdninami čerpat společně inspiraci do zahraničí. Uskutečnilo se tak na základě mezinárodního metodického vedení z projektu Síťování pro rodiny, který realizuje nezisková organizace Ratolest Brno.

Ještě před začátkem letních prázdnin realizovalo 12 sociálních pracovníků z brněnských sociálních služeb a úřadů městských částí Brno-sever a Brno-Bystrc zahraniční výjezd do Anglie a Finska. Tam měli v rámci sbírání dobré praxe, předávání zkušeností a sdílení know-how možnost čerpat inspiraci pro svou práci od západních kolegů.

Projekt Síťování pro rodiny je primárně zaměřený na prohlubování spolupráce v rámci Brna mezi několika aktéry sociální práce, jejichž společným tématem jsou zájmy ohrožených dětí. Mezi ně patří sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS), oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM). Sekundárním přínosem projektu je poznání dobré praxe díky zahraničnímu metodickému vedení v zemích, kde  fungují sociální služby v užší návaznosti na státní instituce i školská zařízení. Smyslem výjezdů bylo přivést inspiraci, jak lze spolupráci různých aktérů v oblasti potřeb a zájmů ohrožených dětí a rodin propojit a zároveň udržet kompetence každé ze zapojených institucí.

Oba výjezdy do zahraničí přinesly řadu zajímavých podnětů, mezi které patří například model 6P. Ten využívá sociální služba pracující s rodinami (obdoba české SAS) z anglického Leedsu. Tento model je schopen zachytit faktory, které hrají roli v obtížné situaci rodiny a pomáhá sociálním pracovníkům danou situaci zmapovat, prezentovat na poradě týmu a naplánovat další kroky k jejímu řešení. Ve Finsku např. zákon ukládá povinnost každé obci zřídit klub pro mládež (obdoba českých NZDM) a zaměstnat pracovníka pro mládež. Každý dospívající tak má v místě bydliště (anebo v místě, kam jezdí do školy) možnost poradit se a řešit aktuální problémy (ve škole, doma, s kamarády, atd.). V obou zemích je síť podpory pro mladé poměrně hustá a provázaná.

„Díky projektu Síťování pro rodiny jsme mohli vidět jiné a osvědčené postupy práce s dětmi, mládeží i celými rodinami. Vyzkoušeli jsme si některé techniky práce a měli příležitost se dozvědět něco o nových přístupech a modelech, které v Anglii  i Finsku úspěšně fungují. Otevírá nám to další možnosti při práci s našimi klienty, ale také příležitost ovlivňovat dosavadní způsoby práce s klienty sociálních služeb a návazných programů v České republice,”  říká Lucie Kudrnová Vosečková, ředitelka Ratolesti Brno, z.s.

Projekt Síťování pro rodiny bude pokračovat ještě do března 2019, kdy se bude konat závěrečná odborná konference. Na ní bude představeno, kam se posunulo dosavadní propojování aktérů, kteří pracují s ohroženými dětmi a rodinami v Brně, jaké výstupy díky této spolupráci vznikly, komu budou nápomocny a jaký je další cíl Ratolesti Brno v oblasti propojování jednotlivých služeb.

Projekt je realizován neziskovou organizací Ratolest Brno, zapojeni jsou do něj kolegové sociální pracovníci z brněnských SAS, NZDM a OSPODů a je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR.

Kontakt pro média:

Mgr. Veronika Dobrovolná, PR a média, veronika.dobrovolna@ratolest.cz, 774 682 776

Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková, ředitelka, lucie.voseckova@ratolest.cz, 777 984 042

 

Děkujeme za podporu:
zpět