Podpořte nás Vyhledávání

Nová publikace – evaluační zpráva Z kruhu ven

Tým Centra prevence a resocializace (CPR) sepsal evaluační zprávu preventivního programu Z kruhu ven.

Evaluační zpráva poskytuje popis a vyhodnocení programu, včetně nových způsobů pro zjišťování změn přímo u klientů. Obsahuje také odpovědi na otázku, zda program vedl u klientů ke změnám v rámci jejich sebepojetí, sebeovládání, vztahů atd. Právě změny v těchto oblastech jsou základem k tomu, aby se problematické chování neopakovalo.

Aby nebyla čísla vytržena z kontextu, evaluační zpráva nabízí i anonymizované kazuistiky některých klientů. Na příkladech rozmanitých životních příběhů a výpovědí účastníků programu tak nastiňuje možnosti a limity programu a konkrétních intervencí.

Publikaci naleznete na našem webu v sekci „Naše publikace“ zde.

Projekt Z KRUHU VEN, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006276 byl financován prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.