O nás

RATOLEST BRNO, z.s. je nestátní nezisková organizace, založená v roce 1995. Již 25 let funguje v Brně a jeho nejbližším okolí a poskytuje dětem, mladým lidem i celým rodinám v obtížné životní situaci sociální a preventivní služby.

Poslání

Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám řešit jejich nepříznivou situaci anebo jí předcházet tak, aby měli rovné šance žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. V rámci naší činnosti podporujeme a rozvíjíme dobrovolnictví.

Vize

Patříme mezi nejvýznamnější poskytovatele sociálních služeb v Brně. Poskytujeme služby s jasným pozitivním dopadem na kvalitu života našich klientů.

Své služby nabízíme:

  • dětem a mládeži nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci a jejich rodinám,
  • dobrovolníkům a zájemcům o dobrovolnictví,
  • neziskovým organizacím, které pracují nebo mají zájem o spolupráci s dobrovolníky.

Principy poskytování služeb Ratolesti Brno

  • Rovnost – spolek poskytuje své služby všem z dané cílové skupiny bez ohledu na rozdíly pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině.
  • Důvěrnost – veškeré osobní a citlivé údaje o klientovi získané v rámci poskytování služby jsou důvěrné a nejsou poskytovány bez jeho souhlasu, případně bez jeho vědomí, jestliže je zařízení povinno je poskytnout.
  • Otevřenost – klienti mají právo se vyjadřovat k poskytovaným službám – nabídce, problémům.
  • Respekt – pracovníci respektují volbu klienta při řešení jeho problémové situace.
  • Bezplatnost – naše služby jsou poskytovány zcela zdarma.

Naše programy a služby:

Stanovy Ratolesti Brno, z.s. jsou ke stažení ZDE.

Ratolest Brno
Děkujeme za podporu:
zpět