MULTIDISCIPLINÁRNÍ PRAXE PRO OHROŽENÉ DĚTI – CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011443

Projekt se zaměřuje na podporu multidisciplinární práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami v Brně. Zřízení interdisciplinárního týmu pro ohrožené děti v kombinaci s dalšími podpůrnými procesy a aktivitami umožní těmto dětem a rodinám mezirezortní a komplexní podporu při naplňování potřeb a hájení zájmů. Propojení aktérů, kteří někdy působí vedle sebe, do jedné sítě multidisciplinární praxe a aktivity podporující ohrožené rodiny přímo, povede k rychlejší a efektivnější podpoře rodiny.

Kontaktní osoba: Mgr. et Bc. Vladimíra Suchancová, vladimira.suchancova@ratolest.cz, +420 773 826 838

Datum realizace: 1. 11. 2019 – 31. 10. 2021

Děkujeme za podporu:
zpět