PREVENT NET BRNO – LOCAL COALITION BUILDING FOR SOLIDARITY AND DIVERSITY

Cílem projektu je vytvořit koalici neziskových organizací, veřejných institucí a jednotlivců žijících nebo působících v sociálně vyloučené lokalitě v MČ Brno-sever s významným elementem participace – zapojování místních obyvatel včetně dětí a mladých lidí, kteří zde žijí nebo se zde pohybují.

Směřování koalice:

  • bude směřovat k posílení důvěry a spolupráce mezi výše zmíněnými aktéry,
  • bude propojovat zdroje jednotlivých členů
  • bude rozvíjet strategie prevence diskriminace rozvojem solidarity a dialogu mezi různými aktéry.

Kontaktní osoba: Mgr. Vladislava Vondrová, vladislava.vondrova@ratolest.cz, + 420 774 723 626

Datum realizace:  1. 10. 2019 – 31. 12. 2020

 

Tento projekt byl podpořen EVZ Foundation.

RATOLEST BRNO, z.s. třída Kpt. Jaroše 7b ratolest@ratolest.cz 773 826 837
Děkujeme za podporu:
zpět