RATOLEST BRNO – SYSTEMATICKÝ ROZVOJ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015201

Projekt si klade za cíl zvýšit do 31. 3. 2022 odpovědnost organizace vůči klientům a udržet kvalitu sociálních služeb Ratolesti Brno, z.s. i za měnících se vnějších a vnitřních podmínek. Zkvalitňujeme komplexní procesy pro udržitelnost systému strategického plánování, evaluace dopadu poskytovaných služeb na kvalitu života klientů, hodnocení pracovníků služeb a systém rozvojového vzdělávání u všech 15 pracovníků služeb v přímé práci s klientem, který umožňuje rozšířit nabídku služeb.

Kontaktní osoba:  Bc. Petr Porteš, petr.portes@ratolest.cz,  + 420 775 468 129

Datum realizace: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2022

Děkujeme za podporu:
zpět